Persondatapolitik VVS-installatør Ejner Pedersen A/S

1. DATAANSVARLIG

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om vores kunder og samarbejdspartnere. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

VVS-installatør Ejner Pedersen A/S

CVR-nr.: 32276725

Nibevej 185, 9200 Aalborg SV

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte os via info@ejnerpedersen-vvs.dk.

2. Behandlingsaktiviteter 

2.1. Besøg på hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside www.ejnerpedersenvvs.dk , så anvender vi cookies for at hjemmesiden kan fungere. Vi har ikke mulighed for at gå tilbage og se, hvem der har besøgt siden, medmindre søgeren bruger kontaktformularen til at kontakte os. 

2.2. Kommunikation med potentielle kunder

Hvis du ønsker at bestille et stykke arbejde, bede om et tilbud, eller ønsker at høre mere om vores services, så kan du kontakte os via: 

Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation. Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, adresse, email, telefonnummer. 

Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f. 

2.3. Kunder

Vi har behov for at kommunikere med vores kunder, så vi sikrer os, at ydelsen leveres korrekt. Herigennem kan vi behandle oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt ydelser, særlige aftaler, betalingsinformationer og lignende.  

Da vi arbejder sammen med mange boligselskaber, får vi i nogle tilfælde dine data via tredjemand (din udlejer). I de tilfælde er vi af den overbevisning, at din udlejer har kontaktet os og videregiver dine data til os med dit samtykke 

Da vi arbejder sammen med Fjernvarmeforsyningen om en serviceordning, får vi i de tilfælde dine data fra Teknologisk institut. I de tilfælde er vi af den overbevisning, at Teknologisk institut videregiver dine data til os med dit samtykke 

Hjemlen til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b. 

2.5. Bogføring

Vi skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi gemmer fakturaer, tilbud, tegninger og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, emailadresse og ydelsesbeskrivelse. 

Vores hjemmel til at behandle personoplysninger til bogføringen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra. 

Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter at indeværende regnskabsår er afsluttet.  

2.6. Jobansøgninger

Vi tager glædeligt imod jobansøgninger med henblik på at vurdere om de matcher et ansættelsesbehov i vores virksomhed.  

Hvis du sender din jobansøgning til os, så er vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.  

Hvis du har sendt en uopfordret ansøgning, så vil vi med det samme vurdere om din ansøgning er relevant, og herefter slette dine oplysninger igen, hvis der ikke er et match.  

Hvis du har sendt en ansøgning til et opslået job, så vil vi bortskaffe din ansøgning i det tilfælde, at du ikke ansættes, og umiddelbart efter at den rette kandidat er fundet til jobbet. 

Hvis du ansættes til jobbet, så vil dine oplysninger blive opbevaret sammen med den underskrevne kontrakt. Og derudover vil vi benytte dine data til at oprette dig i lønsystemet Dataløn.  

3. Databehandlere

Få kan klare alt selv, og det samme gælder os. Vi har derfor samarbejdspartnere, samt benytter os af leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere. 

Eksterne leverandører kan eksempelvis levere systemer til at organisere vores arbejde, services, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring. 

 • E-komplet: Planlægning, fakturering og bogføring 
 • E-conomic. Bogføringsprogram under udfasning. 
 • Minuba: planlægningsprogram under udfasning 
 • Siite.dk: hjemmesidehosting 
 • Microsoft outlook: mailprogram

 

Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt. Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere, og vores partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet. 

Vi indgår derfor aftaler herom med virksomheder (databehandlere), der håndterer personoplysninger på vores vegne for at højne sikkerheden af dine personoplysninger. 

4. Videregivelse af personoplysninger 

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand uden din tilladelse. Videregivelse af dine data til tredjemand kan være relevant, hvis vi skal bestille et eksternt firma til at hjælpe med den opgave, vi skal lave for dig. F.eks. et kloakfirma eller en murer. 

5. De registreredes rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig med dette. 

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 
 • Ret til berigtigelse (rettelse) 
 • Ret til sletning 
 • Ret til begrænsning af behandling 
 • Ret til indsigelse 
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. 

5.1.  Tilbagetrækning af samtykke

Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage. 

9.  Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.